logo-mobile

CÔNG TY CP BẮC HẢI THÀNH - PHÂN PHỐI NỘI THẤT HÒA PHÁT TẠI HẢI PHÒNG

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

call-icon

(0225) 3.851 265

Hỗ trợ bán hàng

call-icon zalo-icon

0352 383 856


Hỗ trợ bán hàng

call-icon zalo-icon

0352 402 568

Hỗ trợ bán hàng

call-icon zalo-icon

0982 445 343

Két Leeko

Giá: 11.000.000 đ
Giá: 6.000.000 đ
Giá: 3.500.000 đ
Giá: 3.000.000 đ
Giá: 4.000.000 đ
Giá: 3.500.000 đ

Két Bạc Liên Doanh

Giá: 5.000.000 đ
Giá: 4.500.000 đ
Giá: 4.500.000 đ
Giá: 4.000.000 đ
Giá: 3.500.000 đ
Giá: 3.000.000 đ

Két Việt Tiệp

Giá: 2.500.000 đ
Giá: 2.700.000 đ
Giá: 3.000.000 đ
Giá: 3.000.000 đ
Giá: 4.000.000 đ
Giá: 1.500.000 đ

Két Sanzil Hàn Quốc

Giá: 4.500.000 đ
Giá: 4.000.000 đ
Giá: 18.500.000 đ
Giá: 15.500.000 đ
Giá: 12.500.000 đ
Giá: 9.000.000 đ

Tủ bảo mật

Két khách sạn

Giá: 3.500.000 đ
Giá: 3.000.000 đ
Giá: 2.500.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ bán hàng

call-icon

(0225) 3.851 265

Hỗ trợ bán hàng

call-icon zalo-icon

0352 383 856


Hỗ trợ bán hàng

call-icon zalo-icon

0352 402 568

Hỗ trợ bán hàng

call-icon zalo-icon

0982 445 343